OV Zorg

OV Zorg biedt oplossingen op het gebied van ondersteuning van zorgtaken binnen een verscheidenheid aan zorginstellingen.

In eerste instantie mag u denken aan woon- en leefcoaches. Daarnaast is de medewerker nachtzorg een belangrijke functie die wij steeds meer uitoefenen. Voor beide functies hebben wij in onderstaande blauwe blokken meer informatie beschikbaar.

De laatste tijd zien we steeds meer nieuwe zorgfuncties ontstaan. Dit zijn vaak arbeidsintensieve activiteiten die een grote druk leggen op de reguliere werkzaamheden.

  • Medewerker observatie: Het intensief begeleiden, observeren en rapporteren van bepaalde (verslavingsgevoelige) cliënten. Door intensief met een dergelijke cliënt bezig te zijn kunnen vaak snelle en noodzakelijke resultaten behaald worden.
  • Medewerker straatteam: Het op een laagdrempelige manier contact zoeken met en in kaart brengen van een bepaalde doelgroep of mensen die overlast veroorzaken. Samen met alle ketenpartners wordt op basis van bevindingen en rapportages, beleidsafspraken gemaakt om tot een gezonde leefomgeving te komen voor alle betrokkenen. ·
  • Medewerker surveillance: Het voorkomen van overlast binnen een aangewezen gebied. Door samen te werken met andere zorgaanbieders en de omgeving wordt gezorgd voor het verhogen van de leefbaarheid. Juist een zorgmedewerker heeft de vaardigheden om op een laag escalatieniveau te opereren.
  • Medewerker transport: Het vervoeren van cliënten van zorginstellingen naar een ziekenhuis, een rechtbank of een andere locatie. OV Zorg is bekend met de doelgroepen en zorgt voor een veilig transport zowel voor cliënt als de omgeving. De medewerkers van OV Zorg maken gebruik van de faciliteiten van de OV Academie om hun kennis op peil te brengen en te houden.

De medewerkers van OV Zorg maken gebruik van de faciliteiten van de OV Academie om hun kennis op peil te brengen en te houden.

OVZV - Karakter - vrouw_trui_1

Woon- en leefcoaches

Woon- en leefcoaches zijn de ruggengraat van veel organisaties in de sociaal maatschappelijke domein. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de cliënten. Woon- en leefcoaches zetten ook de lijnen uit naar persoonlijk begeleiders, andere instanties en houden zicht op de ontwikkelingen van een cliënt.

Woon- en leefcoaches

Nachtzorgmedewerkers

Een belangrijke taak van OV Zorg is nachtzorg. Bij veel zorginstellingen houdt de zorg om 23:30u op wanneer de woon- of leefcoaches naar huis gaan en wordt pas weer opgepakt om 07:00u wanneer zij hun werkzaamheden hernemen. Deze zorginstellingen kiezen er vaak voor om dit gat op te vullen met slaapdiensten of een regulier beveiligingsbedrijf in te huren. OV Zorg is van mening dat zorg een 24/7 activiteit is.

Medewerkers Nachtzorg

Website door TM-ONLINE