Privacy Policy

Privacy Policy voor Bezoekers van ovzv.nl
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ovzv.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.ovzv.nl staat onder beheer van OV Security. OV Zorg & Veiligheid is een handelsnaam van OV Security. De contactgegevens zijn te vinden op www.ovzv.nl.

2. Gegevens van bezoekers

a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ovzv.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b www.ovzv.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. www.ovzv.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.ovzv.nl denkt dat het kan bijdragen voor de bezoeker.

3. Cookies

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.ovzv.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

www.ovzv.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

OVZV - Karakter - man_pak_1
Website door TM-ONLINE