De Zorgbeveiliger

Een relatief nieuwe naam voor deze groep van medewerkers is de zogenaamde zorgbeveiliger. Dat is in onze ogen iets anders dan een beveiliger die binnen een zorginstelling werkzaam is. Onze beveiligers hebben naast hun beveiligingstaak ook de taak om te letten op houding en gedrag van cliënten en bewoners. Dit vaak in combinatie met alcohol, drugs, medicatie of een psychisch probleem. Onze zorgbeveiliger is de eerste contactpersoon binnen een locatie.

Wat doet een zorgbeveiliger?

De zorgbeveiliger draagt bij aan de veiligheid en de zorg van cliënten en patiënten binnen en buiten een zorginstelling, zoals Sociaal Maatschappelijke Opvang (SMO) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Het gaat dan vaak om mensen die verslaafd zijn of om psychiatrische patiënten of dak- en thuislozen. De zorgbeveiliger is een eerste aanspreekpunt en dus van groot belang voor hen.

Maatwerk voor onze opdrachtgevers

De taken van onze Zorgbeveiliger zijn afhankelijk van de wensen en noden van onze opdrachtgever. Bij de ene zorgorganisatie werkt de beveiliger alleen, bij de andere in een team. De ene opdrachtgever heeft iemand voor de nachtdiensten nodig, een andere heeft iemand nodig voor dag-, avond- en nachtdiensten. De taken van onze beveiligers kunnen o.a. bestaan uit:

  • Toegangscontrole
  • Visitatie
  • Toezicht op een groep cliënten
  • Behandelaars assisteren
  • Rapporteren
  • Veiligheidsgevoel creëren bij patiënten/cliënten en medewerkers

OV Security

De beveiligingsdiensten van OV Veiligheid worden geleverd onder de naam van OV Security. Het uniform, waarin gewerkt wordt, draagt ook het logo van OV Security. Natuurlijk beschikken onze medewerkers over een beveiligingsdiploma en over een geldig BHV certificaat.

De diensten van OV Veiligheid zijn vergunning plichtig en worden uitgevoerd onder het ND nummer van OV Security. Deze goedkeuring is verleend door het ministerie van justitie en veiligheid onder nummer ND-3424.

Logo van Ministerie van Justitie en Veiligheid
Logo van OV Security
OVZV - Karakter - man_pak_1
Website door TM-ONLINE